Wij installeren uw centrale verwarming

CENTRALE VERWARMING
De laatste decennia is het rendement van een cv-ketel door stijgende energieprijzen steeds belangrijker geworden. Op dit moment is er een keuze uit Verbeterd Rendement (VR) en Hoog Rendement (HR). Als minimaal 83% van de energie wordt omgezet in nuttige warmte, spreken we van "Verbeterd Rendement" (VR), vanaf 90% is er sprake van "Hoog Rendement" (HR). Hoog Rendement is onderverdeeld in HR100 (vanaf 90%), HR104 (vanaf 94%) en HR107 (vanaf 96%). Afhankelijk van het verbruik kunnen de besparingen oplopen tot enkele honderden euro's per jaar. Overigens gelden de hierboven genoemde zeer hoge rendementen alleen als het verwarmingswater niet boven de 35 graden gestookt wordt. Zo'n lage temperatuur valt niet te combineren met gewone radiatoren. Dat gaat wel goed met vloerverwarming of wandverwarming of (HR)ventilatorgedreven convectoren. Wie een HR107 ketel gebruikt om radiatoren te voeden met water van 80 graden, heeft een rendment van ver onder 90 procent.


De nieuwste ontwikkeling op cv-ketelgebied is een gecombineerde ketel die in de warmtevraag van de woning voorziet, en die met de restwarmte elektriciteit opwekt. Dit gebeurt middels het procedé van een Micro-wkk.


Alhoewel een conventioneel berekend rendement van 100% het maximaal haalbare lijkt, is een aanzienlijk beter resultaat te boeken door inzet van een warmtepomp. Zo'n machine maakt gebruik van de warmte uit een groot reservoir, bijvoorbeeld de buitenlucht of een ondergrondse waterhoudende laag.